Om nettstedet


Nettstedet er drevet på idealistisk grunnlag.


Nettstedet eies og driftes av Hallvor Brunstad (f. 1976), som er utdannet sosionom og cand.philol. med hovedfag i historie.


Epost: norron-mytologi@home.no

Tilbake til hovedsiden