Gudemyter

Hva er en myte?

Myter kan defineres som hellige fortellinger om guder og guddommelige makter. De handler om gudenes liv og bedrifter, og måtene gudenes handlinger griper inn i menneskenes daglige liv. Disse mytene har, av dem som i gamle dager lyttet til dem, blitt oppfattet som sanne. Fordi det er snakk om hellige fortellinger som er klart atskilt fra det hverdagslige og uviktige, er mytene hellige og derfor ulike eventyr og epos.

Mytene er ikke bare fortellinger om samspillet mellom gudene, og mellom gudene og menneskene. Mytene formidler også eksistensielle oppfatninger om grunnlaget for tilværelsen, og da først og fremst hvordan verden ble skapt. Andre myter handler i større grad om kultur og ideologi. Dette understøttes av at mytene ikke bare forteller om hvordan forskjellige ting og institusjoner har blitt til, men også om hvorfor og hvordan kulturen har innrettet seg og forstår seg selv. For eksempel kan dette være forholdet til naturen, forhold mellom kjønnene eller spesielle grupper i samfunnet. Vi snakker med andre ord om temaer som både er normative og forklarende.


Tilbake til hovedsiden